Vergouw Consulting

Recensies

Recensies: over mijn advieswerk, lezingen, cursussen en trainingen zeggen klanten dit:

Poppodium P60, Amstelveen

‘Vergouw Consulting heeft in september en oktober 2018 een onderzoek gedaan naar de activiteiten en uitstraling van poppodium P60 in Amstelveen.
Dit resulteerde in een doorontwikkelplan voor een beter business model en afdoende weerstandsvermogen. Na zijn presentatie bij de wethouder zijn de output afspraken gewijzigd om dit vernieuwingsplan mogelijk te maken. In 2019 is gebleken dat de implementatie van het plan van Vergouw heeft gewerkt waardoor de gewenste resultaten zijn bereikt. Vergouw heeft in korte tijd een realistisch haalbaar advies geschreven waar P60 veel baat bij heeft gehad. Ik kan Vergouw Consulting van harte aanbevelen.’

Gerard Lohuis
Directeur-bestuurder P60 Amstelveen

‘Gyuri Vergouw heeft ons een mooie lezing verschaft. Het blijft niet bij een mooie vlotte stroom van woorden, hij koppelt theorie aan praktijk, probeert loze kreten van inhoud te voorzien of ontmantelt ze als waardeloos. Bovendien is hij prettig en scherp in de voorbereiding en komt beslagen ten ijs.’
Bram de Korte
Hoofd directiezaken
Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam

‘Vergouw is een aanstekelijk enthousiaste spreker, met een zeer rijk arsenaal aan praktijkvoorbeelden en tips & tricks, zonder daarbij de wetenschappelijke onderbouwing uit het oog te verliezen. Bovendien een man met humor; erg belangrijk!’
Ilse Visser
Undutchables Recruitment Agency BV
Founder and Marketing manager

‘Bevlogen spreker; met goede voorbeelden, creatieve kijk op problemen en oplossingen, breed georiënteerd, resultaatgericht.’

Prof. Dr. Willem Mastenbroek (emir.)
Managementsite.nl

‘Voor Kuijpers is commitment van medewerkers naar onze klanten van groot belang. Tijdens de presentatie van ons strategisch plan 2018, een voor ons erg belangrijk moment dat iedere vijf jaar plaatsvindt, waarbij ons voltallige management aanwezig is, was Gyuri Vergouw onlangs onze key note speaker. Zijn verhaal overtrof onze verwachtingen en sprak echt iedereen aan. Het is een aansprekend verhaal uit het hart, dat onze mensen inspireert en motiveert’.
Michiel van Kessel MBA
Manager HRM en Juridische Zaken Kuijpers Installaties

‘In een zeer inspirerende sessie tijdens de KWD Projectmanagement vakdag nam Gyuri de deelnemers mee langs de randen van het projectleiderschap. Hij hield de deelnemers een spiegel voor wat betreft hun leiderschapskenmerken en illustreerde aan de hand van enkele pakkende voorbeelden welke leiderschapsstijl het beste gebruikt kan worden in welke situatie. Daarnaast gaf hij enkele nuttige handvatten mee die kunnen bijdragen in het verkrijgen van echte commitment voor je project en je ideeën!’
Patrick van Delft / KWD RM

Het dodo-effect, over gedragsverandering in organisaties

In de stroom dodelijk saai geschreven managementboeken is het nieuwste werk van Gyuri Vergouw een verademing.
Management team/ Boek van de maand december 2015

‘Het (boek) geeft iedereen goede inzichten in het politieke en dynamische krachtenveld binnen organisaties en leert je daarin jezelf staande te houden. Concrete tips en tools zijn goed bruikbaar in de praktijk. Het geheel is toegankelijk geschreven en is toepasbaar op nagenoeg alle typen organisaties. Een aanrader voor iedereen in het bedrijfsleven en er buiten’.

NBD/Biblion (inkoopdienst bibliotheken)

‘Al met al een heel goed leesbaar boek met vele praktische tips voor het goed leiden van veranderingen in organisaties.’
Prof. Dr. Lisa van de Bunt, hoogleraar management & organisatie (emir.)

‘Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties’

‘Ik heb het boek met zeer veel plezier gelezen en vind het zeer goed en begrijpelijk voor iedereen. Dit boek helpt mij weer vooruit.’
Robert Eenhoorn, bondscoach en technisch directeur Koninklijke Nederlandse Honkbal en Softbalbond/ algemeen directeur AZ

‘De lezer krijgt een zeer toegankelijk overzicht van de belangrijkste literatuur, de historische inzichten en recente wetenschappelijke onderzoeken over dit thema. Een aanrader voor iedereen die naar bredere kennis en diepgaander inzicht zoekt over het onderwerp commitment.’ ‘Geschreven met een vlotte pen’.
Cissy Ploegmakers in P & O Aktueel.

‘Dit boek is een absolute aanrader om te hebben. Het is aan u om het te lezen, te gebruiken en vooral mee aan de slag te gaan. Klasse dus.’
Dick Bos in recensie op Managementboek.nl

Dit is een fris managementboek, waarin een aantal gangbare management- en organisatietheorieën even de revue passeert, bekeken door de ‘bril’ van commitment. De overzichtelijke structuur en de interessante interviews, quotes en anekdotes maken het prettig leesbaar.
Yvette Paludanus, veranderkundig adviseur, project- en interimmanager
in: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

‘Ik vind het boek een must voor iedereen die in de weer is met kwesties van bevlogenheid, passie en innovatief organiseren.’
Willem Mastenbroek, hoofdredacteur Managementsite.nl

‘Tijdens het lezen van het boek merk ik dat Vergouw een losse en vlotte manier van schrijven heeft en dat ik de balans tussen wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en interviews als verfrissend en prettig ervaar. Ik lees het boek in één adem uit. De diverse benadering van Vergouw zorgt voor het beloofde theoretische kader en geeft stof tot nadenken. Het boek is bovenal goed leesvoer voor iedere HR-adviseur, organisatieadviseur of manager, aangezien het handvatten biedt voor zowel persoonlijke inzichten op het gebied van het eigen commitment en leiderschap als een nieuwe theoretische bril om door naar de eigen organisatie te kijken.’
Marthe van der Molen in recensie op Adviestalent.com

‘Gisteren op de Hogeschool van Amsterdam een geweldige presentatie gehad over ‘Commitment’ van Gyuri Vergouw. Zijn boek is een absolute aanrader’. ‘Voel je een gebrek aan commitment in jouw bedrijf voor alle logistieke plannen? Dan is het boek van Gyuri Vergouw verplichte kost’.
Dr. Walther Ploos van Amstel, Nederlandse logistiek-goeroe
op twitter en in recensie op delaatstemeter.nl

‘Verhelderend door korte formuleringen, wetenschappelijke beschouwingen en praktijkvoorbeelden, zowel voor managers als medewerkers.’
Drs. J.J.M. van der Heijden in recensie van NBD/Biblion recensie

‘Commitment: een vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraak’
Deze wijsheid zou bij iedere onderneming, organisatie, vereniging en sportclub, al dan niet in een Delftsblauw tegeltje, zichtbaar geplaatst moeten worden. Met stip op één in de one-liners van het jaar 2013!
Reactie op recensie op managementsite.nl van Chris de Graaff

Theme Design by devolux.nh2.me
Development by Super Interactive